شرکت فراپویش
فراپویش پلیمر

فروش  رنگ و مواد اولیه کفپوش ها:

1:رنگ اپوکسی
2:رنگ پلی اورتان
3:مواد کفپوش اپوکسی
4:مواد کفپوش پلی اورتان ورزشی
5:مواد کفپوش پلی اورتان صنعتی
6:مواد کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک

کاربردها: