کفپوش اپوکسی مایع

کفپوش اپوکسی مایع این کفپوش از نوع مایع و پلیمری بوده و از اجزای اصلی زیر تشکیل شده است .

  • رزین های اپوکسی یا پلی پکساید epoxy resin

  • هاردنر یا سخت کننده epoxy hardner

  • مواد افزودنی epoxy addetive

پارامتر های زیادی از جمله دمای محیط ، دمای رزین ،نوع رزین ، نوع هاردنر و کیفت آن و .. در سرعت خشک شدن آن  اثر داشته و معمولا به طور متوسط جهت تردد نیاز به گذشت بیست و چهار ساعت از زمان اجرا می باشد  .

کفپوش اپوکسی مایع به علت دارا بودن مقاومت الکتریکی antistatic flooringو شیمیایی بالا و خصوصیات بسیار خوب مکانیکی گسترش فراوانی داشته و در صنایع چسب ، رنگهای ضد خوردگی با کیفیت ، صنایع الکترونیک ، صنایع هوا فضا و کامپوزیت کاربرد فراوان دارد .

 

IMAG0260-12

کفپوشهای اپوکسی  epoxy flooringشرکت فراپویش علاوه بر داشتن مقاومت مکانیکی مناسب در مقابل تنشهای مکانیکی و حرارتی به علت درصد مناسب رزین در ترکیب کفپوش از شفافیت و درخشندگی مناسبی برخوردار است.

کفپوش اپوکسی دکوراتیو-مواد کفپوش اپوکسی-رزین اپوکسی

epoxy flooring addetive -hospital epoxy flooring -antibactrial epoxy flooring

 

کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک و کانداکتیو

کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک و کانداکتیو

در اثر سایش دو جسم  الکتریسیته ساکن ایجاد می گردد، در کفپوشهای اپوکسی این الکتریسیته ساکن هر چند به صورت جزیی به واسطه خاصیت عایق این کفپوشها وجود دارد در هنگام تماس با اجسام رسانای  دیگر بصورت جرقه ایجاد گردد. این موضوع در پاره ای از مکانها مانند اتاقهای عمل که دارای بخارات آتشزا بوده و قابل احتراق می باشد و همچنین  به علت وجود دستگاههای الکترونیکی بسیار دفیق  مطلوب نیست لذا کفپوش آنتی استاتیک یا کانداکتیو در این محلها اجراء می گردد.