کفپوش اپوکسی بیمارستانی

کفپوش اپوکسی بیمارستانی:

کفپوش اپوماکس ۲۰۰ با داشتن صافی سطح وزیبایی قابل توجه برای راهروهای بیمارستانها و درمانگاهها و مراکز بهداشتی درمانی که پارامتر قابلیت شست و شو و تمیزی و همچنین زیبایی و شفافیت سطح کار از اهمیت بالایی برخوردار است توصیه میشود.این کفپوش در طرحها و رنگهای متنوع قابل اجرا می باشد.