فراپویش پلیمر

شرکت فراپویش در سال 1376  با فلسفه الویت بر فعالیتهای نو و خاص توسط چند نفر از فارغ التحصیلان مهندسی دانشگاه صنعتی شریف در شهر اراک به ثبت رسید .

فعالیتهای این شرکت در خصوص کفپوشهای مایع اپوکسی و پلی یورتان ، ابتدا با تامین مواد اولیه از دیگر شرکتها آغاز و پس از گسترش فعالیتها به کل کشور وتحقیقات گسترده توسط مهندسین و تکنسینهای شرکت و سرمایه گذاریهای لازم ، تولید مواد مورد نیاز در کارگاههای شرکت شروع و باعث ارتقا کیفیت مواد مصرفی ، حل مشکلات کیفی ناشی از مواد خریداری شده از دیگر شرکتها ، و امکان استفاده از رنگها و طرحهای متنوع در پروژه ها را باعث گردید  و پس از مدتی با  کیفی شدن مواد تولیدی ،این مواد علاوه بر پروژه های شرکت   به بازار نیز عرضه گردید   ، و اکنون پس از سالها فعالیت و تحقیق  مواد تولیدی شرکت فراپویش بعنوان یکی از کیفی ترین مواد کفپوشهای اپوکسی و پلی یورتان درسطح  کشور مطرح و  توسط بسیاری از پیمانکاران و مجریان کفپوش در پروژه های مهم استفاده میگردد .