هاردنر پلی یورتان

مهمترین هاردنر مورد استفاده در پلی اورتان ها  هاردنر
Desmodur N75
که پس از واکنش هاردنر و رزین که واکنشی گرمازا بوده و جهت ادامه آن نیاز به گرما نبوده و نتیجه این واکنش ماده ای پا ساختار پایدار میباشد که در بسیاری از صنایع مانند کفپوشها و روکشهای محافظتی لوله ها و سازه های فلزی و بسیاری دیگر کاربرد دارد