پوشش آستری زینک ریچ

پوششهای  زینک ریچ رنگهایی هستند که با دارا بودن مقادیر زیاد ذرات روی در فرمولاسیون خود به همراه رزین و دیگر افزودنیها از فولاد و یا دیگر فلزاتی که در شرایط بسیار سخت و دائمی خوردگی قرار دارند محافظت مینمایند پودر فلز  روی موجود در این پوششها با فدا شدن خود در  این محیطها مانع از خوردگی و پوسیدگی فلز اصلی گردیده و آنرا  حفاظت الکتروشیمیایی و یا  کاتدیک مینماید .
پوشش زینک ریچ اپوکسی دو جزئی بوده  بعنوان پرایمر و آستری در لایه اول بر روی فلز پوشش داده میشود و جهت محافظت فلز در محیطهای دریایی و مرطوب  بسیار مناسب است.