کفپوش آنتی استاتیک و کانداکتیو

همه ما با پدیده جرقه زدن دست هنگام اتصال آن با جسم دیگر زمانی که با جوراب بر رو فرش قدم زده ایم آشنا هستیم در این پدیده که الکتریسته ساکن بدن ما تخلیه میشود با عث ایجاد جرقه ایست که در صورت وجود مقدار مناسب گاز و اکسیژن در محیط میتواند فاجعه ببار آورد ه و باعث آتش سوزی بزرگی شود علاوه بر این در این تخلیه جریان بالایی از الکتریسته تخلیه شده که در صورتی که محل اتصال مثلا برد الکترونیک و یا قطعات حساس به جریان الکتریکی بالا باشد این برد و یا قطعه به سرعت خواهد سوخت و علاوه بر آن این جریان میتواند به صورت یک نویز بزرگ اختلالاتی در عملکرد دستگاههای الکترونیکی حساس در محیط بوجود آورد و با توجه به اینکه اتاقهای عمل حساس مملو از دستگاههای الکترونیکی و اندازه گیری حساس میباشد و اختلال در کار آن و یا سوختن دستگاه میتواند مشکلات جدی ببار آورد بنابراین میبایستی در این خصوص تمهیداتی اتخاذ شود ، جهت حل این مشکل میبایستی کف عایق نبوده و رسانا باشد تا الکتریسته ساکن بصورت مناسبی تخلیه و همچنین با توجه به اهمیت مکان مورد نظر لازم است  شکل زیبایی نیز کفپوش  داشته باشند  بنابراین کفپوشهای آنتی استاتیک ویا  کانداکتیو با درجه رسانایی های متفاوت استفاده میشود و  به همین منظور با اتصال کفپوش رسانا به شبکه زمین  تخلیه الکتریکی بدین  اینصورت انجام میشود .

و با توجه به مطالب بالا اهمیت کفپوش از نظر ضریب رسانایی بسیار با اهمیت است و میبایستی دقت لازم در این خصوص صورت پذیرد .

آنتی-استاتیک1

بیمارستان تامین اجتماعی

انتی-استاتیک

تست انتی استاتیک

بیمارستان امیرالمومنین

بیمارستان امیرالمومنین

تامین اجتماعی

بیمارستان تامین اجتماعی