کفپوش صنعتی

کفپوشهای صنعتی در صنایع به علت افزایش اهمیت تمیزی و سلامت  در کارخانجات و صنایع  از اهمیت بسیار بیشتری نسبت به قبل داشته و در بعضی از صنایع بهداشتی ، غذایی ، دارویی از ضروریات بشمار رفته و  علاوه بر این  انواع مختلف آن تمامی رنج صنایع را پوشش میدهد بطوریکه 

کفپوشهای  محافظ بتن این شرکت جهت سالنهایی که فعالیت کاریشان بسیار سنگین بوده و سازه های بزرگ  و حجیم را تولید میکنند و امکان استفاده از کفپوشهای دیگر ممکن نیست ، مورد استفاده و اقع شده  و کفپوشی بهداشتی و قابل شستشو را برای این صنایع به ارمغان می آورد.

معمولا روغن ریزش شده بر روی کف  بتن سالنهای صنعتی بدون پوشش کف مناسب  به داخل بتن نفوذ پیدا کرده و علاوه بر آسیب زدن به بتن و کاهش عمر آن مناظر زشتی از کثیفی کف  را بوجود می آورد ، برای حل این مشکل شرکت فراپویش   راه حل کفپوش محافظ بتن را ارائه میدهد که علاوه بر قیمت مناسب امکان شستشو ، جلوگیری از نفوذ روغن ، ایجاد خط کشی و طرح در سالنهای تولید را بوجود میآورد و میتواند محیطی لذت بخش را در اختیار کارگران و صاحبان صنایع قرار دهد .

علاوه بر مورد بالا کفپوشهای اپوماکس صنعتی شرکت برای سالنهای مونتاژ و سالنهای تولید و انبارها پوششهای بسیار مستحکمی را بوجود آورده و بدلایل زیر هر روز گسترش ان در صنعت بیشتر میشود .

  • بسیار مستحکم بوده و عبور خود روهای سنگین مشکلی برای آن بوجود نمیآورد .
  • از نفوذ مایعاتی مانند روغن و آب صابون به داخل کف جلوگیری مینماید .
  • ایجاد طرح و خطکشی و استفاده از رنگهای متنوع در طرح وجود دارد .
  • تعمیر آن بسیار آسان و ساده است .
  • بسیار مقاوم به مواد شیمیایی میباشد .
صنعتی

شرکت لجور هیدرولیک

slider2

روئین نور آریا

DCIM102GOPRO

بهداشتی دکترعبیدی

11-1 شرکت شایان برق

شایان برق