کفپوش محافظ سطح بتن

این کفپوش برای سالنهای زیر مناسب است 

سالنهایی که عدم ایجاد گرد خاک ، قابلیت شستشو و عدم نفوذ مایعات در بتن اهمیت زیادی داشته ولی زیبایی و صافی سطح آن  از اهمیت کمتری برخوردار است وانجام کفپوشهای یکپارچه اپوکسی و پلی یورتان به علت هزینه زیاد مقدورنمیباشد .

برای سالنهایی که در آن قطعات و سازه های سنگین  فلزی بزرگ مانند مخازن ، سوله ، سازه های نفتی ساخته شده وممکن است  قطعات سنگین فلزی روی کف کشیده شوند ، ولی تمیزی سالن و سلامت کف و عدم گرد و خاک در سالن اهمیت دارد بسیار  مناسب است زیرا با هزینه نسبتا کم سالن قابلیت شستشو داشته روغن و مایعات در سطح کف نفوذ نکرده و گرد و خاک نیز که به دستگاههای حساس تولید صدمه میزند بوجود نمیآید .

 با نفوذ این مواد در کف بدون ایجاد ضخامت اضافه سطح بتن سخت و  غیر قابل نفوذ شده و در اثر خراش گرد وخاک بوجود نمیآید  و این خراشها به سادگی  قابل مشا هده نبوده و سلامت بتن همواره حفظ میگردد .

محافظ بتن

شرکت کارا

محافظ بتن (3)

شایان برق

محافظ بتن

محافظ بتن کارا

محافظ بتن

شرکت خرد صنعت