نمایش یک نتیجه

Show sidebar
شوینده-کفپوش
بستن

شوینده های کفپوش

یکی از اصلیترین مشکلات کفپوشها ی پلیمری شامل کفپوشهای اپوکسی، پلی یورتان، و همچنین کفپوشهای رولی  پی.وی.سی  در تمامی شرکتها سختت پاک شدن آنها پس از کثیف شدن نسبت به سرامیکها و سنگهای براق میباشد بنابر این جهت حل این مشکل بسیاری از شرکتها از طرحهایی با چند رنگ در تولید این کفپوشها استفاده مینمایند و استفاده  کفپوشهای تک رنگ  با رنگ روشن در مکانهای شلوغ  از چالشهای کفپوش پس از مدتی خواهد بود که شوینده های کیفی معمولی نیز نمیتوانند این مشکل را حل نمایند در این شرایط شوینده مایع کفپوش فراپویش بسیار کارا بوده و تمامی چرک و کثیف روی کفپوش را بدون هیچ تغییر رنگی در چند ثانیه برطرف مینماید .
طریق استفاده از این شوینده بدین صورت است که باتوجه به کثیفی کف شوینده خالص با درصد مناسبی از آب مخلوط شده و بر روی کف ریخته و با تی پخش میگردد سپس چند بار با  جاروب زبر روی سطح کشیده و پس از اتمام  با آب کل سطح شسته ، تمیز و چرکها پاک میشوند و نهایتا سطحی مثل روز اول تحویل میشود