نمایش دادن همه 2 نتیجه

Show sidebar
بستن

مواد کفپوش آنتی استاتیک و کانداکتیو

الکتریسته ساکن بوجود آمده در اثر حرکت افراد و جرقه های ناشی از آن میتواند در بسیاری از مکانها خطرناک
مواد
بستن

مواد کفپوش آنتی استاتیک و کانداکتیو

الکتریسته ساکن بوجود آمده در اثر حرکت افراد و جرقه های ناشی از آن میتواند در بسیاری از مکانها خطرناک بوده و صدمات سنگین مالی و جانی زیادی را در ببار آورد به همین خاطر با توجه به این موضوع در بیمارستانها در اتاقهای جراحی و آی سی یو جهت جلوگیری از خطاهای احتمالی و آسیب دیدن  تجهیزات  کفپوشهای کانداکتیو که از کفپوشهای آنتی استاتیک نیز رساناتر میباشند نصب و میگردند . علاوه بر آن در بسیاری از کارخانجات که جرقه میتواند باعث انفجار گردد جهت پیشیگری از این خطر نیز کفپوش آنتی استاتیک و یا کانداکتیو استفاده میگردد . با توجه به اهمیت موضوع استفاده از مواد کیفی  برای کفپوش از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا بتواند الکتریسیته ساکن از بدن ما از طریق کف و سپس نوارهای مسی به چاه ارد هدایت گردد .

روکشها و پرایمرهای کفپوشهای آنتی استاتیک و کانداکتیو شرکت فراپویش با خواص برجسته زیر با بهترین مواد اولیه فرموله شده و میتواند تمامی استانداردهای این کفپوشها را جوابگو باشد .

مواد این کفپوشها با کدهای زیر قابل تولید و سفارش است

پرایمر کفپوش آنتی استاتیک ، کانداکتیو   : ..............

روکش کفپوش آنتی استاتیک  : .............

روکش کفپوش کانداکتیو : .............